STRONA W BUDOWIE

Zarząd gminy

Rabin/HaRav

Kontakt:

Przewodniczący:

Wice przewodniczący:

Wice przewodniczący:

Skarbnik:

Sekretarz:

Dawid Szychowski

573 122 999

-

Józef Weininger

Tomasz Rosłoński

Baruch Ciesielski

Aleksandra Szychman

Gmina żydowska w Łodzi / Jewish community Lodz +48 42 633 51 56

email: jewishinformationlodz@gmail.com

Donations Account : Bank PKO BP III o/Łódź PL 65 1020 3378 0000 1502 0112 9824